Usluge

Članarina za:

Zaposlene – 40,00 kn
Djecu, studente, umirovljenike i nezaposlene – 20,00 kn

 

Posudba:
3 knjige na 30 dana
1 CD-DVD na 1 dan
Međuknjižnična posudba – 15,00 kn

 

Zakasnina:
Po knjizi po danu – 0,50 kn
Za DVD po danu – 5,00 kn

 

Iskaznice:
Izrada nove članske iskaznice – 10,00 kn

 

Naknada za korištenje interneta – pravila ponašanja:
Jedan sat – 3,00 kn

 

Čitaonica novina i časopisa:
Korisnicima su na raspolaganju novine: Večernji list
Časopisi: Bug, Globus, Vojna povijest, Lisa, Gloria, Drvo znanja, Meridijani, OK, Teen

Cjenik svih naših usluga nalazi se u .pdf dokumentu koji Vam je dostupan za preuzimanje na donjem linku:

Fotokopiranje:

Od 1.1.2016. stupila je na snagu odluka o prestanku davanja usluge kopiranja korisnicima uz plaćanje. Više informacija možete pogledati u .pdf dokumentu na donjem linku.