Pravo na pristup informacijama

Osoba za kontakt:

Službenica za informiranje:
Zrinka Bakšić

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:
Pisanim putem na adresu Knjižnice:

KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA
S. i A. Radića 10, 44400 Glina

  • Usmenim putem:

– osobno u Knjižnici i čitaonici Glina u radnom vremenu.

– telefonom na broj: 044 882 844

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Knjižnica će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

U skladu s člankom 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica i čitaonica Glina ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14.)

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.

U zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti

2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije ( komercijalna ili nekomercijalna svrha)

Rok za odluku o zahtjevu za ponovnu upotrebu informacija iznosi 15 dana od dana uredno  podnesenog zahtjeva.

Knjižnica i čitaonica Glina ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu  informacija kad  informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Odluka – Službenik za informiranje


Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija


Zakoni i ostali propisi