Povijest

Iz povijesti knjižnice

 

Današnja Knjižnica i čitaonica u Glini, osnovana 1961. godine, a obično se povezuje uz rad prethodnih čitaonica i čitaoničkih društava.
1. veljače 1874. godine utemeljena je Čitaonica na čijem je čelu glinski župnik Miroslav Matić, a potpredsjednik glinski prota Marko Slavnić. Pravila su bila odobrena 14. 12. 1874. godine od Generalkomande kao Krajiške zemaljske uprave u Zagrebu. 1881. godine na čelu glinske čitaonice je glinski načelnik Nikola pl. Milić. Godine 1887. osnovano je Društvo narodne čitaonice u Glini, koje je odobrila Kraljevska hrvatsko-slavonsko- dalmatinska zemaljska vlada. Od tog doba svaki stanovnik mjesta Gline može postati njegovim redovitim članom. Čitaonica je uz novine nabavljala i knjige, uglavnom doprinosima svojih članova. U Glini je od 1895. godine djelovalo i Učiteljsko društvo koje je također posjedovalo zbirku pedagoške literature za svoje članove. Uz prosvjetna, postojala su i pjevačka društva, hrvatska i srpska, pa je za pretpostaviti da su i ona skupljala knjige i izgrađivala zbirke. Godine 1923. u Glini je započelo s radom i Srpsko prosvjetno društvo. Kako je Narodna čitaonica djelovala i kakvu je zbirku knjiga posjedovala do II. svjetskog rata, nema značajnijih podataka. Godine 1961. osnovana je Knjižnica i čitaonica u Glini koja je 1965. ušla u sastav Narodnog sveučlišta kao Kotarska knjižnica. 1968. godine preseljena je u novi prostor i dobiva naziv Narodna biblioteka Glina. Godine 1979. preseljena je u Spomen-dom u kojemu je nastavila s radom kao Narodna knjižnica, ali i dalje u sastavu Narodnog sveučilišta. Osnovana je i bibliobusna služba, koja nikada nije zaživjela. U tom velikom i lijepom prostoru (200 m²) nije dugo ostala jer tu se smješta Muzej Banije, a Knjižnica dobiva drugi, znatno manji prostor u istoj zgradi. Krajem sedamdestih godina 20. st.oljeća Knjižnica je imala više od 1400 članova s fondom od 14000 svezaka knjiga. U Vojno-redarstvenoj akciji OLUJA 1995.g. Glina i njezina Knjižnica pretrpjeli su značajna razaranja. Zgrada u kojoj je smještena Knjižnica i čitaonica, morala je biti sanirana, a preuređenje je obavljeno uz financijsku potporu Ministarstva obnove, Ministarstva kulture i Grada Gline. 1996. godine vratila se u prvobitni prostor i osnovana je kao samostalna javna ustanova s nazivom Knjižnica i čitaonica Glina.
Obilježavajući prvu godinu od oslobođenja Gline, 6. kolovoza 1996., nakon temeljitog preuređenja, Knjižnica je ponovno započela s radom. Oformljeni su odjel za odrasle, odjel za djecu s igraonicom, odjel za mladež s multimedijom, studijska čitaonica i čitaonica dnevnog tiska. Danas upošljava dvije stručne djelatnice. Kompletan knjižni fond je stručno obrađen, a posudba je automatizirana.