Kontakt

Kontakt

Knjižnica i čitaonica Glina

S. i A. Radića 10

44400 Glina

MB: 1226665

OIB: 97609193028

IBAN: HR 1823900011812100003

Telefax: 044/ 882 844

e-adresa: knjiznica.glina@gmail.com

FB stranica

Stručne djelatnice:

Suzana Šantek, dipl. bibl. , ravnateljica

Lidija Klobučar, prof. pov. umj. dipl. knjiž. komp.

Ivana Bešlić Lukač, pomoćna knjižničarka

Zrinka Bakšić, pomoćna knjižničarka

Ispunite kontakt obrazac