Cjenik i pravila posudbe

Članarina za:

Odrasle – 7,00€
Djecu, studente, umirovljenike – 5,00€

Posudba:
3 knjige na 30 dana
1 CD-DVD na 1 dan
Međuknjižnična posudba – 2,00€

Zakasnina:
Po knjizi po danu – 0,10€
Najveći iznos zakasnine: 30,00€

Iskaznice:
Izrada nove članske iskaznice (ako je izgubljena) – 1,40€

Naknada za korištenje interneta – pravila ponašanja:
za nečlanove jedan sat – 0,70€
za članove jedan sat – besplatno

Čitaonica novina i časopisa:
Korisnicima su na raspolaganju novine: Večernji list
Časopisi: Bug, Globus, Vojna povijest, Lisa, Gloria, Drvo znanja, Meridijani, OK, Teen

Cjenik svih naših usluga nalazi se u .pdf dokumentu koji Vam je dostupan za preuzimanje na donjoj poveznici:

Fotokopiranje:

Od 1.1.2016. stupila je na snagu odluka o prestanku davanja usluge kopiranja korisnicima uz plaćanje. Više informacija možete pogledati u .pdf dokumentu na donjem linku.