Često postavljena pitanja

ČLANSTVO:

P: Što je potrebno za učlanjenje u knjižnicu?

O: Potrebno je doći u knjižnicu, ponijeti osobnu iskaznicu radi provjere podataka i platiti članarinu. U odjel za djecu i mladež u pravilu dolaze roditelji/skrbnici koji prvi puta učlanjuju dijete u knjižnicu.

P: Tko sve može biti član knjižnice?

O: Svaki državljanin RH može biti član knjižnice što dokazuje osobnom iskaznicom ili putovnicom. Strani državljanin obvezan je predočiti putovnicu ako želi postati članom knjižnice. Ne postoji dobna granica za učlanjenje.

P: Može li se postati članom knjižnice besplatno?

O: Ne, potrebno je platiti članarinu. Ipak postoji iznimka kada knjižnica želi privući nove članove organizirajući tijekom godine mogućnost besplatnog učlanjenja.

P: Mora li se i roditelj učlaniti u knjižnicu iako je njegovo dijete već član?

O: Da, ako roditelj želi posuđivati građu, treba biti član knjižnice. Iskaznica je neprenosiva i svaki član odgovara za građu koju je posudio predočenjem iskaznice.

P: Mora li dijete biti član knjižnice ako se želi igrati u igraonici?

O: Da, dijete mora biti član naše Knjižnice, jer se igraonica ne plaća posebno već samo kroz godišnje članstvo u knjižnici.

P: Mora li se platiti iskaznica prilikom prvog učlanjenja?

O: Ne, prilikom prvog učlanjenja iskaznica je besplatna.

P: Što ako izgubim iskaznicu?

O: Gubitak iskaznice odmah prijavite, a kad dođete u knjižnicu izdati će vam se nova. Nova iskaznica plaća se 10.00 kn.

P: Ostaju li moji podaci trajno zapisani kada se jednom učlanim u knjižnicu?

O: Ne, ako ne obnovite članstvo dvije ili više godina vaši podaci se trajno brišu.

POSUDBA:

P: Mora li član predočiti iskaznicu prilikom posudbe?

O: Da, obavezno je predočenje iskaznice prilikom posudbe knjižnične građe. Očitavanjem iskaznice lako se utvrđuje važnost članarine što je uvjet za posudbu.

P: Koliko se knjiga može posuditi u jednoj posudbi?

O: Broj knjiga koji se može posuditi određen je Pravilnikom o radu knjižnice. Dozvoljena posudba tri jedinice građe. 

P: Za koliko dana se moraju vratiti knjige?

O: Posudba vrijedi 30 dana. Imate mogućnost produljiti rok posudbe za još 14 dana osobno, putem web korisničke zone, e-poštom telefonom. Ne može se produljivati rok posudbe lektirnoj građi ili građi koja je jako tražena. Ako dolazite u knjižnicu samo zbog produljenja roka posudbe nije potrebno nositi knjige kojima želite produljiti rok posudbe.

P: Smijem li sam pregledavati police s knjigama?

O: Da. U našoj knjižnici većina građe je u otvorenom pristupu tako da smijete potpuno slobodno, koliko dugo želite pregledavati dostupne knjige. Za knjige koje nisu dostupne u otvorenom pristupu (Referentna zbirka i Zavičajna zbirka) upitajte knjižničara.

P: Uzeo sam knjigu s police i predomislio se, ali sam zaboravio gdje sam je pronašao. Što učiniti?

O: Slobodno i bez zadrške svaku knjigu koju ne želite posuditi obavezno odnesite knjižničaru na pult.  Član nije dužan znati točan smještaj građe, niti smije samostalno vraćati građu u police. Dužnost knjižničara je vratiti građu na svoje mjesto. Ovo je vrlo bitno radi sveopćeg reda i smještaja građe u knjižnici.

P: Smijem li posuditi posuđenu knjigu trećim osobama?

O: Knjižnica Vam ne može zabraniti da posudite knjigu trećoj osobi. U tom slučaju pazite jer vi odgovarate za eventualno oštećenje ili gubitak posuđene građe.

P: Može li za mene građu posuditi treća osoba koja nije vlasnik iskaznice?

O: U pravilu ne, Knjižnica ne može znati niti istraživati jeste li dali iskaznicu trećoj osobi niti će je legitimirati. Ako netko posudi građu na vaše ime, vi snosite potpunu odgovornost za tu posudbu. Zato je važno da na vrijeme prijavite eventualni gubitak iskaznice.

P: Posuđuju li se sve knjige izvan knjižnice?

O: Ne, postoji određeni dio knjižnog fonda koji se ne posuđuje. To su Referentna zbirka i Zavičajna zbirka.

P: Treba mi građa iz zbirki koje se ne posuđuju. Smijem li ipak nekako posuditi tu građu?

O: Da, ali samo u knjižnici. Svaki član smije se koristiti tom građom, ali samo  u knjižnici. Zakon o autorskim pravima dozvoljava da se pojedini dijelovi građe isključivo za osobnu upotrebu smiju kopirati.

P: Smije li član odjela za djecu i mladež posuđivati knjige u odjelu za odrasle?

O: Da, ali vi kao roditelj morate pripaziti što vaše dijete čita jer u odjelu za odrasle je građa primjerena odraslima s izuzetkom Teen police i zbirke znanstvene fantastike čija građa je primjerena mladeži.

P: Što ako izgubim knjigu ili je trajno oštetim?

O: U slučaju gubitka ili trajnog oštećenja knjige, knjižnica pruža mogućnost zamjene na način da kupite istu takvu knjigu ili je platite u iznosu zapisanom u našoj bazi podataka.

P: Što ako kasnim s vraćanjem građe, a ne produljim rok posudbe na vrijeme?

O: Za prekoračenje roka posudbe naplaćuje se zakasnina u iznosu od 0,50 kn za svaku posuđenu knjigu. Tolerira se zakasnina do iznosa od 2.00 kn za svu građu u posudbi.

P: Što ako kasnim s vraćanjem građe za koju mi je već zaračunata zakasnina u iznosu većem od 2.00 kn, a nazovem telefonom da mi se produlji rok posudbe?

O: U ovom slučaju knjižničar će vam produljiti rok posudbe i zapamtiti zakasninu koju ćete platiti kada dođete vratiti građu.

P: Što ako prilikom vraćanja knjiga imam novu izračunatu zakasninu i zapamćenu staru zakasninu?

O: Platit ćete oba iznosa.

P: Kakve su sankcije, ako vratim oštećenu građu?

O: Ovisno o vrsti i težini oštećenja naplatit ćemo odštetu prema važećem cjeniku.

P: Računa li se zakasnina i nedjeljom?

O: Da, zakasnina se računa i nedjeljom. Rok vraćanja knjiga nikada ne može biti u nedjelju jer se knjige nedjeljom ne mogu posuditi. Zato postoje različite mogućnosti  produljenja roka posudbe.

OSTALO:

P: Koliko dugo smijem raditi na računalima u knjižnici?

O: Ne postoji ograničenje rada na računalima osim kada su u pitanju djeca koji ih koriste u svoje slobodno vrijeme. Tada je njihovo vrijeme ograničeno na maksimalno 1 sat korištenja. Knjižnica propagira tolerantno okruženje tako da svaki korisnik odmjereno koristi vrijeme provedeno za računalom kako bi i drugi došli na red.

P: Postoji li pristup internetu u knjižnici?

O:.Da, postoji pristup internetu.

P: Kako se mogu koristiti internetom?

O: Internetom se mogu koristiti svi korisnici te usluge, uz plaćanje 3.00 kn za jedan sat korištenja.

P: Mogu li donijeti svoje prijenosno računalo i raditi u knjižnici?

O: Da, svatko može donijeti svoje prijenosno računalo i u miru i tišini raditi. Nažalost, još nemamo javne pristupne točke tako da vaše računalo ne može biti spojeno na internet.

P: Smijem li cijeli dan čitati u knjižnici?

O: Da, svatko se može udobno smjestiti u čitaonici i u miru čitati.

P: Nisam član knjižnice. Smijem li se koristiti građom?

O: Da, smijete se koristiti građom, ali samo isključivo u prostoru knjižnice i morate obavijestiti knjižničara o vašem statusu. Ipak voljeli bi smo da ste član naše knjižnice.

P: Može li se koristiti pisač u knjižnici?

O: Da, ali pri tome treba misliti na cijenu ispisa koja iznosi 1.00 kn po stranici za tekst.

P: Imam knjige koje želim pokloniti knjižnici. Kako to učiniti?

O: Ako imate knjige koje želite pokloniti knjižnici, možete ih slobodno donijeti. Knjižnim fondom se razborito i stručno upravlja, tako da će ih knjižničar pregledati i odlučiti koje od njih trebaju ući u knjižni fond. Višak poklonjene građe dajemo na raspolaganje našim članovima ili ih prosljeđujemo drugoj knjižnici.

P: Posjedujem građu određene vrijednosti i starosti. Mogu li vam je prodati?

O: Da, knjižnica smije otkupiti građu od fizičke osobe. Prije kupnje građu treba dati na uvid da bi se utvrdila stvarna vrijednost i otkupna cijena.

P: Smijem li skenirati knjižničnu građu?

O: Da, ali isključivo u okviru Zakona o autorskim i srodnim pravima.

P: Ne znam poslati e-poštu. Hoće li knjižničar to učiniti za mene?

O: Da, knjižničar će vam pomoći i pokazati kako se šalje e-pošta. Nužno je znati e-adresu na koju se e-pošta šalje.